Vilkår og betingelser

Snøscooterene er levert ferdig rengjort og med full drivstofftank, de SKAL tilbakeleveres i samme stand med mindre det er særskilt avtalt skriftlig på forhånd.

Forsikring:
Snøscootere er ansvar og kaskoforsikret. Egenandel ved skade er kr 15000,-.
Ved tyveri av scooter skal det i sin helhet innbetales nypris av snøscooter.

Hvis snøscooter ikke er fullt tanket opp ved tilbakelevering belastes leier med kr 20.- pr liter.

Vilkår:
Scooteren skal ikke benyttes av personer påvirket av rusmidler eller til annen ulovlig virksomhet. Ved all utleie er leietaker ansvarlig for hjemtransport av snøscooter.

Ved henting av utstyr vil leietaker bli belastet med kr 700.- pr time.

Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet.
Ingen forsikring dekker kjøring på is.

Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade påført personer og kjøretøy i leieperioden. Leietaker har
selv det hele og fulle ansvar for bruken av kjøretøyet, ved uhell/skader fraskriver Stugudal
Snøscooterutleie seg alt ansvar.
Leietaker er pliktig til å ha gyldig personforsikring.

Bestilling:
Endelig bestilling er kun gyldig skriftlig – Bestilt i nettbutikk.

Avbestilling:
Inntil 7 dager før avreise kr 500.-pr scooter. 0-6 dager før avreise 100 % gebyr.
Avbestillingsgebyret gjelder såfremt utleier regner det som forsvarlig å starte turen.
Tur som må avbrytes pga uforutsett forverring av været gjelder som gjennomført i forhold til avtalt pris.

Betaling:
Betaling skal gjøres ved bestilling, etter at bekreftet ordre er mottatt på epost.

Merknader:
Utleier og leietaker SKAL gå over snøscooteren sammen før leieforholdet starter, og ved innlevering. Ved denne gjennomgang BØR ALLE skader og mangler noteres på eget skjema.

LEIETAKER ER SELV ANSVARLIG FOR Å HA GYLDIG FØRERKORT FOR SNØSCOOTER.

Se også Leiekontrakt med vilkår.